Scarabaeus Platform

Scarabaeus DAM

Scarabaeus DAM

Πρόκειται για σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Τεκμηρίων (Digital Asset Management) και είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τόσο τις ανάγκες ενός Μουσείου όσο και οποιαδήποτε άλλου φορέα που διαχειρίζεται ψηφιακό πολιτιστικό υλικό.

Βασικά χαρακτηριστικά του DAM αποτελούν :

Read more ...
Scarabaeus CHRONOS

Scarabaeus CHRONOS

Η εφαρμογή Chronos αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο ανάδειξης των ψηφιακών εκθεμάτων αλλά και σημαντικών γεγονότων του πολιτιστικού Φορέα. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο περιεχόμενο του Φορέα εκμεταλλευόμενος την χρονολογική και σημασιολογική σήμανση και κατηγοριοποίησή του. Το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι πλήρως δυναμικό, εύκολα διαχειρίσιμο και προσαρμόσιμο τόσο στις προτιμήσεις πληροφόρησης του χρήστη όσο και στις δυνατότητες των μονάδων με τις οποίες ο τελευταίος το προσπελαύνει.

Read more ...
Scarabaeus VEX

Scarabaeus VEX

Η εφαρμογή VEx επιτρέπει την δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων ή/και την ανάδειξη πραγματικών εκθέσεων στο διαδίκτυο. Ο πολιτιστικός φορέας μπορεί να οργανώσει το περιεχόμενο του με έναν πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να κουραστεί με την αναζήτηση των επιθυμητών  εκθεμάτων, και να σχεδιάσει την διάρκεια, την περιοδικότητα και τον τόπο της έκθεσης του.

Ειδικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής αποτελούν :

Read more ...
Scarabaeus CHIF

Scarabaeus CHIF

Το CHIF (Cultural Heritage Interoperability Framework) αποτελεί ένα ενδιάμεσο επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης τεκμηρίων ή συλλογών και των εφαρμογών ανάδειξης αυτών.

Το CHIF είναι απόλυτα εναρμονισμένο με όλες τις καλές πρακτικές διαλειτουργικότητας και εξασφαλίζει την μετατροπή του περιεχομένου ενός συστήματος διαχείρισης συλλογών με σκοπό την πλήρη συμβατότητα του με την Europeana (Europeana compatible).

Αποτελείται από τρία βασικά μέρη :

Read more ...