Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται πάνω στην διαχείριση δεδομένων (μετάπτωση, μετατροπή, ανάλυση, επεξεργασία, διάχυση).

Η μετάπτωση των δεδομένων αποτελεί μια πολύ κρίσιμη διαδικασία για τους φορείς πολιτισμού και η εταιρεία μας μπορεί να τους υποστηρίξει πλήρως στην επίλυση αυτής της δύσκολης άσκησης. Με μεθοδικά βήματα, σχεδιάζουμε μαζί με τον πελάτη το τελικό σχήμα των δεδομένων του και ακολούθως αναλύουμε την αρχική δομή και παραμετροποιούμε κατάλληλα τα εργαλεία μετάπτωσης και μετατροπής που διαθέτουμε με σκοπό την άρτια μεταφορά των δεδομένων στο τελικό σύστημα.

Η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων των φορέων πολιτισμού αποτελούν μια πρόκληση για εμάς. Παράλληλα, με τον σχεδιασμό της πολιτικής αξιοποίησης των δεδομένων αυτών βοηθούμε τον πελάτη στο να αναλύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα του με σκοπό την δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την περαιτέρω αξιοποίησή της.