Επαυξημένη Πραγματικότητα

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα θα βοηθήσει τα Μουσεία και τους Πολιτιστικούς Οργανισμούς να παρέχουν στους επισκέπτες τους μια μοναδική εμπειρία χρήστη. Μέσα από τις τεχνολογικές δυνατότητες της Επαυξημένης Πραγματικότητας, οι Φορείς Πολιστισμού μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακούς διαδραστικούς ξεναγούς και εκπαιδευτικές εφαρμογές τόσο για κινητά όσο και για ειδικά γυαλιά επαυξημένης πραγματηκότητας. Οι εφαρμογές θα ωθήσουν τους επισκέπτες για περαιτέρω ανακάλυψη των πολιτιστικών πτυχών των, προς έκθεση, τεκμηρίων μέσα από ένα ιδιαίτερα ψυχαγωγικό ύφος.