Εικονική Πραγματικότητα

Εικονική Πραγματικότητα

Η Εικονική Πραγματικότητα είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο τεχνολογικό εργαλείο για τα Μουσεία και τους Πολιτιστικούς Οργανισμούς. Η COMIC, προσφέρει υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις Εικονικής Πραγματικότητας πάνω στις ανάγκες των φορέων πολιτισμού και δημιουργεί εξατομικευμένες εφαρμογές τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και ψυχαγωγικούς σκοπούς μέσα από Εικονικούς Μουσειακούς Χώρους και Έξυπνα Εργαστήρια με πολυγλωσσικό περιεχόμενο!!