Για ιδιωτικές συλλογές

Για ιδιωτικές συλλογές

Για ιδιωτικές συλλογές που θέλουν όμως να αναδείξουν προς τα έξω τα τεκμήρια τους και να προβάλλουν τον πλούτο του περιεχομένου τους παρέχονται μία σειρά εφαρμογών:

    Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου υλικού: Πρόκειται για μία πλατφόρμα (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη) στην οποία αναρτούνται και προβάλλονται τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europeana).