Ψηφιακές Διαδρομές στα μονοπάτια της Ελληνικής Ιστορίας

Τίτλος : Ψηφιακές Διαδρομές στα μονοπάτια της Ελληνικής Ιστορίας

Ακρωνύμιο : RoGH

Έναρξη :  06/2018              Λήξη : 06/2021

Στα πλαίσια της Δράσης " ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ", η εταιρεία CoMiC σε σύμπραξη με το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΠΑ,το Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πρόκειται να υλοποιήσουν το έργο 'Ψηφιακές Διαδρομές στα μονοπάτια της Ελληνικής Ιστορίας ', με το ακρωνύμιο RoGH.

Η εφαρμογή «Ψηφιακές Διαδρομές» προσφέρει στον χρήστη της την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα βιωματικό οδοιπορικό ακολουθώντας τα βήματα της διαχρονικής ιστορικής πορείας του ελληνισμού από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Η ιστορική περίοδος και το ιστορικό γεγονός αναβιώνει και συνδέεται με τον τόπο και τον ελληνικό τοπίο, μέσα από ταξιδιωτικές διαδρομές και εικονικές περιηγήσεις σε πόλεις - σταθμούς της διαχρονικής αυτής πορείας μέσα στους αιώνες.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία πλατφόρμας για την ανάδειξη σημαντικών ιστορικών εποχών και γεγονότων της Ελληνικής Ιστορίας σε ένα ταξίδι μέσα στον τόπο και στο χρόνο. Η πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται ψηφιοποιημένο περιεχόμενο και πολυμεσικό υλικό (2διάστατο, 3διάστατο, Ολογράμματα) και να τα αναδεικνύει μέσα από ένα σύστημα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Ο χρήστης, θα έχει τη δυνατότητα – με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης εφαρμογής και τη χρήση μάσκας εικονικής πραγματικότητας (cardboard) – έχοντας ως οδηγό  ένα διαδραστικό χρονολόγιο να χαράξει ατομικές διαδρομές στην πορεία της ελληνικής ιστορίας και να γνωρίσει  σημαντικά ιστορικά γεγονότα, πραγματοποιώντας εικονικές επισκέψεις και περιηγήσεις σε ιστορικές ελληνικές πόλεις- σταθμούς  που υπήρξαν το επίκεντρό τους. Ο χρήστης επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τα χρονικά σημεία, για τα οποία επιθυμεί περισσότερη πληροφόρηση και να παραμένει σε αυτά. Επιπρόσθετα, θα του προσφέρεται η δυνατότητα να αναζητά και να εντοπίζει ιστορικά γεγονότα, ιστορικές πόλεις και  αντικείμενα με βάση λεξικογραφικά ή χρονολογικά κριτήρια και θα του παρέχεται η δυνατότητα να σχολιάζει αλλά και να διαβάζει σχόλια άλλων χρηστών σε κάθε περιοχή και χρονική περίοδο, δημιουργώντας ένα μονοπάτι πληροφορίας και μία φυσική μέθοδο ενίσχυσης της γνώσης.

Ο δυναμικός τρόπος σχεδίασης και οργάνωσης του Χρονολογίου θα προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα ελεύθερης περιήγησης αλλά και άμεσης πρόσβασης στις ελληνικές πόλεις που υπήρξαν οι  σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της ελληνικής ιστορίας, επιτρέποντάς του να γνωρίσει τη διαχρονική αυτή ιστορική πορεία με άμεσο και βιωματικό τρόπο.  Ακολουθώντας ένα εύχρηστο και διαδραστικό εργαλείο περιήγησης, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και να παρακολουθήσει τη διαχρονική διαδρομή της ελληνικής ιστορίας, μαθαίνοντάς τη μέσα από την προσωπική του περιήγηση  σε ελληνικούς τόπους και ιστορικά γεγονότα από την Κυκλαδική εποχή, έως τα νεότερα χρόνια.

Ενδεικτικές Περιοχές Μελέτης και Χρονικές Περίοδοι Ενδιαφέροντος

Παρατίθενται διάφορες χρονικές περίοδοι ενδιαφέροντος και πόλεις μελέτης, με τις οποίες θα ασχοληθεί προς ενσωμάτωση η Ομάδα Έργου.

Κυκλαδική Εποχή: Θήρα., Μινωικός πολιτισμός: Η Κνωσός, Μυκηναϊκός πολιτισμός: Οι «Πολύχρυσες» Μυκήνες, Γεωμετρική εποχή: Το Λευκαντί Εύβοιας, Αρχαϊκά χρόνια: (α) Η αρχαία Κόρινθος, (β) Η Ήλιδα, Κλασική αρχαιότητα 5ος αι.: (α) Η ιερή πόλη των Δελφών, (β) Ο Μαραθώνας (γ) Η Δήλος, (δ) Πύλος -Σφακτηρία (ε)  Σάμος

Κλασική Αρχαιότητα 4ος αι.: (α) η Μεσσήνη (β) Η ίδρυση της Θήβας, (γ) Μαντίνεια -Τεγέα (δ) Η αρχαία πόλη της Πέλλας, Ελληνιστική εποχή: (α) Η Ρόδος (β) Δήλος, Ρωμαϊκή εποχή: (α) Δίον, (β) Η αρχαία Νικόπολη, Βυζαντινή Περίοδος: (α) Η «συμβασιλεύουσα», Θεσσαλονίκη, , (β) Ο Μυστράς,   (γ) Τα Ιωάννινα,. (δ) Η Ρόδος, Νεότερα χρόνια: (α) Η Χίος, (β) Το Ναύπλιο, (γ) Η Ερμούπολη της Σύρου (δ) Θέρισος (ε) Κιλελέρ.

 

Οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις θα περιλαμβάνουν αναπαραστάσεις κτιρίων με πλήρη αρχιτεκτονική λεπτομέρεια και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο. Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση θα είναι βέλτιστης απόδοσης για μηχανές φωτορεαλιστικής απεικόνισης πραγματικού χρόνου. Τα ίδια μοντέλα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των animation. Τα animation που θα δημιουργηθούν θα έχουν ως θεματικό περιεχόμενο τον τρόπο υλοποίησης, την αρχιτεκτονική διάσταση, την ιστορική αναφορά και παρουσίαση, την αφήγηση των γεγονότων κ.ο.κ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).