ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΠΙΣΕΤΟ

ΕΝΑΡΞΗ : 05/2018 ΛΗΞΗ : 05/2021

Σήμερα κυκλοφορούν στο εμπόριο πολλά δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια αφήγησης, με μεγάλες και δραστήριες κοινότητες χρηστών παγκοσμίως. Το ΠΙΣΕΤΟ προτείνει τη μεταφορά κι επέκταση δημοφιλών παιχνιδιών αφήγησης στο χώρο της πολιτισμικής κληρονομιάς, προσκαλώντας τους επισκέπτες να «παίξουν με συλλογές έργων τέχνης» στο φυσικό περιβάλλον όπου προβάλλονται τα εκθέματα. Για το σκοπό αυτό, το ΠΙΣΕΤΟ προδιαγράφει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου που θα υποστηρίξει: α) τη σχεδίαση και δημιουργία ομαδικών παιχνιδιών αφήγησης με συλλογές έργων τέχνης (όπως πίνακες, γλυπτά, κ.α), καθώς και β) την παροχή προσαρμόσιμων, παιχνιδο-κεντρικών εμπειριών στους επισκέπτες των εκθέσεων, μέσω ψηφιακών συσκευών.

Κύριο χαρακτηριστικό των παιχνιδιών αφήγησης είναι ότι προάγουν τη δημιουργική σκέψη και την επικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα δεν προϋποθέτουν συγκεκριμένο γνωστικό υπόβαθρο. Τοποθετώντας τα έργα τέχνης στο επίκεντρο του παιχνιδιού, το ΠΙΣΕΤΟ προτρέπει τους επισκέπτες να επιχειρήσουν βαθύτερες προσωπικές ερμηνείες και συνδέσεις με τα εκθέματα, μέσα από μια διασκεδαστική, ομαδική δραστηριότητα όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως των γνώσεών τους γύρω από την τέχνη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)